Kādēļ cilvēki tic Dievam?

Kāds vīrs vērīgi apstaigāja ievērojamas lielpilsētas slaveno gleznu galeriju. Mazliet ilgāk tas uzkavējās pie ainas, kur attēlots Kristus tajā grūtajā brīdī, kad Viņš nesa krustu uz paredzēto soda vietu. Piepeši domās nogrimušo vīru uzrunāja kāda jauna meitene: „Vai jūs ticat Dievam?” Nedaudz pārsteigts, tas atbildēja: „Jā, es ticu.” It kā atvieglota, tādu atzīšanos izdzirdusi, meitene turpināja jautāt: „Kas tas par cilvēku šajā gleznā? Ko viņš tur nes uz savas muguras? Un kas viņam galvā? Kas tie par ļaudīm viņam visapkārt? Vai tam visam ir kāds sakars ar Dievu? Es daudz esmu pārdomājusi, līdz secināju, ka mana dzīve tomēr nevar būt kaut kāda nejaušība. Dabas likumi, kurus nākas atšifrēt, mani pārliecina, ka aiz visa stāv kāds, kuru es gribētu saukt par Dievu. Bet vai šāds Dievs ir? Kur Viņš ir? Un kā iespējams Viņu atrast? Jūs apliecināt, ka esat ticīgs cilvēks. Tad, lūdzu, pastāstiet man visu, ko jūs zināt!”

Kādā klusā muzeja stūrī šie divi Zemes iemītnieki sarunājās apmēram četras stundas. Svešais vīrietis izstāstīja visu, ko zināja par Dievu, par Jēzu Kristu un par Bībeles mācību, atbildot vēl uz daudziem jautājumiem. Tad meitene negaidīti atzinās: „Mans kungs, es jums neesmu pateikusi visu. Šonakt man bija dīvains sapnis: Kāds, kura seju es neredzēju, man sacīja: „Sagatavojies uz svarīgu, tavam dzīves gājumam izšķirošu iepazīšanos!” Kad pamodos, man bija jāsmejas. Iedomājos, laikam jau iznāks satikties ar savu nākamo vīru! Bet nu es redzu, ka tas ir bijis kaut kas daudz svarīgāks. Ar mani ir runājis pats Dievs! Un man vajadzēja satikt jūs, lai iepazītos ar vēsti, kura var izmainīt visu manu dzīves gājumu.”

Šie un arī visi turpmākie grāmatā ietvertie piedzīvojumi nav izdomāti. Vai ir Dievs? Kas ir Dievs? Cilvēki tic. Kāpēc?